27 Julai 2019, Perlis -Bengkel Tadbir Urus Peringkat Negeri Perlis telah diadakan di Dewan Tuanku Syed

...

27 Julai 2019, Labuan -Pelaksanaan Bengkel Tadbir Urus Pertubuhan Belia peringkat Labuan kali ini

...

30 Jun 2019, Kuala Lumpur -Pejabat ROY Zon Tengah telah menyertai pameran Open Day ROY sempena

...

29 Jun 2019, Kuala Lumpur -Pejabat ROY Zon Tengah telah menyertai pameran Open Day ROY sempena

...

10 Jun 2019 - Kunjungan hormat Presiden Majlis Belia Malaysia sdr. Jufitri Johar dan Setiausaha

...

Pautan


myGovExchange 1govuc kbs mampu mdec msn hrmis  
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable