Program BTU merupakan platform terbaik untuk semua pemegang jawatan Pertubuhan Belia bagi mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam tadbir urus pertubuhan belia selaras dengan peruntukan perundangan di bawah Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 (Akta 668). Ia juga akan dilaksanakan di setiap Negeri seluruh Malaysia secara Atas Talian.

Tarikh : 28 OGOS 2021 (SABTU)
Masa : 8.30 PAGI
Meeting ID : 972 0123 1608
Passcode : 307026
Fokus Penyertaan : Pemegang jawatan utama di dalam Pertubuhan Belia yang berdaftar di bawah Akta 668.