Selamat Datang! ;) //

      

Piagam Pelanggan

Meluluskan permohonan pendaftaran pertubuhan belia dalam tempoh 5 hari dengan syarat ianya mematuhi kehendak Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007

Membantu dan membimbing pertubuhan belia dalam proses pendaftaran pertubuhan belia

Membantu menyelesaikan sebarang pertikaian dalam pertubuhan belia melalui perbincangan dan perundingan mengikut peruntukan dalam akta.

Menyiasat sebarang aduan yang berasas.

Memantau perjalanan pentadbiran kemajuan pertubuhan belia serta memberi bimbingan dan khidmat nasihat yang sewajarnya.

Prestasi Piagam Pelanggan (Januari - Mac 2021)

BILPIAGAM PELANGGANSTANDARDJUMLAH DILAKSANA
MENGIKUT STANDARD
JUMLAH TIDAK
DILAKSANA MENGIKUT STANDARD
PENCAPAIAN (%)
1Meluluskan permohonan pendaftaran pertubuhan belia dalam tempoh 5 hari dengan syarat ianya mematuhi kehendak Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 JAN - MAC 2021210 kelulusan permohonan pendaftaran
-100

Prestasi Piagam Pelanggan (April - Oktober 2021)

BILPIAGAM PELANGGANSTANDARDJUMLAH DILAKSANA
MENGIKUT STANDARD
JUMLAH TIDAK
DILAKSANA MENGIKUT STANDARD
PENCAPAIAN (%)
1Meluluskan permohonan pendaftaran pertubuhan belia dalam tempoh 5 hari dengan syarat ianya mematuhi kehendak Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007APRIL - OKT 2021167 kelulusan permohonan pendaftaran
-100