MELAKA, 08 FEBRUARI 2018 – Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia (ROY) Zon Selatan telah menerima kunjungan daripada Encik Thivagar Vajan, dari Majlis Belia India Malaysia (MIYC) Negeri Melaka. Kunjungan ke ROY Zon Selatan itu adalah untuk mendapatkan khidmat nasihat berkaitan pelaporan Maklumat Yang Kena Diberi (MYKD) yang perlu dikemaskini, informasi berkaitan pengisian Maklumat Yang Kena Diberi (MYKD) pertubuhan belia melalui sistem online, Akta Pertubuhan Belia Dan Pembangunan Belia 2007 (Akta 668) dan status pertubuhan belia.

PUTRAJAYA, 30 JANUARI 2018– Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia (ROY) Zon Tengah hari ini menerima kunjungan daripada belia yang bertujuan untuk mendapatkan khidmat nasihat berkaitan permohonan pendaftaran di dalam sistem online ERoyV2, mendapatkan informasi berkaitan peranan dan fungsi Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia,khidmat nasihat berkaitan Undang-undang Malaysia,Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 (Akta 668), fasal-fasal berkaitan perlembagaan kelab, perkara-perkara yang perlu dilaksanakan setelah kelab belia mendapat sijil pendaftaran dan kewajipan penghantaran pelaporan Maklumat Yang Kena Diberi (MYKD) setiap tahun yang perlu dihantar kepada Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia.

ROY Zon Tengah sentiasa mengalu-alukan kehadiran pertubuhan belia ke Pejabat ini bagi mendapatkan khidmat nasihat. ROY Zon Tengah mengucapkan ribuan terima kasih kepada pertubuhan belia yang sudi berurusan di pejabat ini.
 
Oleh: ROY Zon Tengah

PUTRAJAYA, 17 JANUARI 2018 –Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia Zon Tengah menyeru agar belia mendaftar dan melibatkan diri dalam pertubuhan belia yang sedia ada bagi menyokong dasar dan program pembangunan belia yang telah direncanakan oleh Kerajaan khususnya Kementerian Belia dan Sukan (KBS).

MELAKA, 30 JANUARI 2018– Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia (ROY) Zon Selatan hari ini menerima kunjungan daripada Mohd Ismanizam Bin Ismail, Pengerusi, Gerakan Belia 4B Kawasan Tangga Batu. Kunjungan ke ROY Zon Selatan itu bertujuan untuk mengemukakan pelaporan tahunan Maklumat Yang Kena Diberi (MYKD) Gerakan Belia 4B Kawasan Tangga Batu.

Pautan


myGovExchange 1govuc kbs mampu mdec msn hrmis  
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable