Kuching   21 Jun 2017 –Encik Boeayson ak. Johnnes Pengerusi Penaja Kelab Belia Taman Suria Matang Kuching telah berkunjung ke Pejabat Pendaftaran Pertubuhan Belia Zon Sarawak.Kunjungan ini adalah bagi mendapat penjelasan dan penerangan kaedah-kaedah penubuh kelab belia baru.

Pegawai Pendaftar Kanan Pejabat Pendaftaran Pertubuhan Zon Sarawak telah memberi taklimat dan penerangan secara terperinci berkaitan kaedah pendaftaran melalui sistem on line di www.eroyv2.gov.my. Selain itu mereka juga diberikan penjelasan tentang pengurusan kelab apabila telah Berjaya didaftar nanti.

Selain itu pengerusi penaja kelab belia diminta agar sentiasa wujud hubungan baik dengan Pejabat Belia Dan Sukan Bahagian Kuching dan jadi rakan kongsi dalam menjayakan aktiviti Pembangunan Belia. Namun begitu kelab belia perlu sentiasa peka perkembangan belia dari semasa ke semasa

 

Disediakan oleh: ROY Zon Sarawak

Pautan


myGovExchange 1govuc kbs mampu mdec msn hrmis  
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable