23 September 2019, Putrajaya – Kunjung hormat Jawatankuasa MKBBT baharu bersama pendaftar ROY telah diadakan sebentar tadi. Mr. Gobi A/L Kumaran selaku Presiden telah menyerahkan dokumen MYKD MKBBT kepada Pendaftar. Dengan kehadiran ahli Jawatankuasa tertinggi ini dapat memastikan penyelarasan penghantaran MYKD serta urusan urus tadbir di peringkat akar umbi dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Pejabat Pendaftar sentiasa bersedia  dan membantu dalam memberikan khidmat nasihat kepada mana-mana pertubuhan belia yang memerlukan.

Pautan


myGovExchange 1govuc kbs mampu mdec msn hrmis  
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable