06 FEBRUARI 2020, Putrajaya – Junior Chamber International Entrepreneur telah hadir ke Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia (ROY) Zon Tengah bagi menghantar Maklumat Yang Kena Diberi (MYKD) bagi tahun 2019.

Wakil JCI ini kerap mengunjungi Pejabat ROY Zon Tengah bagi mendapatkan khidmat nasihat berkaitan dengan Akta 668 dan juga urus tadbir yang baik pertubuhan. Inisiatif ini dapat mengeratkan lagi hubungan profesionalisma diantara ROY dan pertubuhan ini khususnya.  

 

Disediakan Oleh:
Nuraida binti Idris
Pejabat ROY Zon Tengah

Pautan


myGovExchange 1govuc kbs mampu mdec msn hrmis  
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable