07 FEBRUARI 2020, Putrajaya – Pendaftaran pertubuhan belia di bawah Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia (ROY) adalah satu inisitif yang baik yang telah diambil oleh wakil dari pertubuhan belia ini.

Mereka telah berkunjung ke Pejabat ROY Zon Tengah untuk mendapatkan maklumat lengkap berkenaan dengan proses pendaftaran pertubuhan belia terutamanya kelab tunggal. Pelbagai isu dan perkara dibincangkan terutamanya dalma menambah baik tadbir urus pertubuhan belia yang selaras dengan Perlemabgaan dan juga Akta 668 yang perlu dipatuhi. Inisiatif seperti ini diharapkan dapat mengeratkan lagi hubungan profesionalisma diantara ROY dan pertubuhan ini khususnya.  

 

Disediakan Oleh:
Nuraida binti Idris
Pejabat ROY Zon Tengah