05 FEBRUARI 2020, Putrajaya – Kelab Belia Formatif Alam Impian telah pun diluluskan pendaftarannya oleh Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia pada Februari 2020. Sehubungan dengan itu, wakil dari kelab berkenaan telah hadir ke Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia (ROY) Zon Tengah bagi mendapatkan sijil pendaftaran pertubuhan.

Selain itu khidmat nasihat turut diberikan berkenaan dengan pelaksanaan Mesyuarat Agung Tahunan (MAT) dan juga penghantaran Maklumat Yang Kena Diberi (MYKD).

Disediakan Oleh:
Nuraida binti Idris
Pejabat ROY Zon Tengah