7 Januari 2019, Putrajaya - Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia(ROY) hari ini telah menerima kunjungan daripada pihak JCI Malaysia.Kunjungan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkini berkaitan pendaftaran dan penghantaran MYKD serta platform bagi bertukar pandangan dalam usaha menambah baik mutu perkhidmatan dan urus tadbir JCI Malaysia.Pihak ROY amat berbesar hati menerima kunjungan daripada mana-mana pertubuhan belia agar jalinan kerjasama dapat dipereratkan lagi demi kebaikan bersama.

Pautan


myGovExchange 1govuc kbs mampu mdec msn hrmis  
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable