Putrajaya, 10 Mei 2019 - Pejabat ROY Zon Tengah telah dikunjungi oleh dua (2) orang wakil dari Kelab Anak Muda Kampong Seroja (KAMKS) bagi penghantaran dokumen pendaftaran pertubuhan belia. Serahan tersebut bagi membolehkan proses selanjutnya iaitu pengeluaran sijil pendaftaran dapat dilakukan oleh Ibu Pejabat ROY dalam tempoh dua (2) minggu dokumen lengkap diterima.

Selian itu khidmat nasihat berkaitan penguatkuasaan ke atas Akta 668 dan Perlembagaan pertubuhan turut diberikan bagi membantu pertubuhan ini dapat bergerak dengan sebaiknya sebagaimana undang-undang yang telah ditetapkan.

Pautan


myGovExchange 1govuc kbs mampu mdec msn hrmis  
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable