Terengganu, 21 Mei 2019 - Wakil penaja dr Kelab Belia  Sejahtera Pujuk Daerah Kuala Terengganu telah hadir ke pejabat ROY Zon Timur bagi penerimaan sijil kelab , sesi penjelasan proses tadbir urus bagi kelab yang baru, penghantaran MYKD pada setiap tahun,

pemahaman berkaitan perlembagaan kelab dan menasihati kelab mengadakan kunjung hormat ke Pejabat  Belia Dan Sukan supaya ada hubungan yang baik dan memudahkan  pihak PBSD menyalirkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan program belia. Semoga penubuhan kelab belia yang baru ini dapat membantu golongan belia di kampung Pujuk Manir bergiat aktif dalam aktiviti NGO’s

Pautan


myGovExchange 1govuc kbs mampu mdec msn hrmis  
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable