Kuching 12 Ogos 2016 –Encik Abbas Salimin b. Rusly Pengerusi Kelab Belia Sukarelawan Pekan Asajaya Samarahan  telah berkunjung ke Pejabat Pendaftaran Pertubuhan Belia Zon Sarawak.

Kunjungan ini adalah bagi urusan mesyuarat agong pertama kelab dan pembukaan akaun kelab dalam masa terdekat.

Pegawai Pendaftar Kanan Pejabat Pendaftaran Pertubuhan Zon Sarawak telah memberi penerangan secara terperinci berkaitan pengurusan dan mesyuarat agong yang perlu diadakan pada setiap tahun dan Maklumat Yang Kena Diberi(MYKD) di hantar pejabat ini.. Selain pengerusi kelab belia perlu sentiasa memberi komitmen tinggi dalam mengurus dan memajukan kelab secara berterusan dan hubungan baik dengan Pejabat Belia Dan Sukan Bahagian Samarahan

 

 

Disediakan oleh: ROY Zon Sarawak

Pautan


myGovExchange 1govuc kbs mampu mdec msn hrmis  
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable