• Meluluskan permohonan pendaftaran pertubuhan belia dalam tempoh 5 hari dengan syarat ianya mematuhi kehendak Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 
   
 • Membantu dan membimbing pertubuhan belia dalam proses pendaftaran pertubuhan belia 
   
 • Membantu menyelesaikan sebarang pertikaian dalam pertubuhan belia melalui perbincangan dan perundingan mengikut peruntukan dalam akta. 
   
 • Menyiasat sebarang aduan yang berasas.
   
 • Memantau perjalanan pentadbiran kemajuan pertubuhan belia serta memberi bimbingan dan khidmat nasihat yang sewajarnya.

Pautan


myGovExchange 1govuc kbs mampu mdec msn hrmis  
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable