PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 2018 (APRIL)

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

STANDARD

JUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

JUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

PENCAPAIAN (%)

1.

Meluluskan pendaftaran pertubuhan belia dalam masa lima(5) hari dengan syarat permohonan memenuhi garis panduan yang ditetapkan

Tempoh masa yang ditetapkan

8

(Pejabat ini mendapat 28 permohonan dalam bulan April. Daripada jumlah tersebut, 5 dikuiri, 15 dalam semakan dan 8 pertubuhan mendapat kelulusan)

 

-

100


PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 2018 (MAC)

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

STANDARD

JUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

JUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

PENCAPAIAN (%)

1.

Meluluskan pendaftaran pertubuhan belia dalam masa lima(5) hari dengan syarat permohonan memenuhi garis panduan yang ditetapkan

Tempoh masa yang ditetapkan

36

(Pejabat ini mendapat 59 permohonan dalam bulan Mac. Daripada jumlah tersebut, 13 dikuiri, 10 dalam semakan dan 36 pertubuhan mendapat kelulusan)

-

100

Pautan


myGovExchange 1govuc kbs mampu mdec msn hrmis  
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable