PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 2017 (APRIL)

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

STANDARD

JUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

JUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

PENCAPAIAN (%)

1.

Meluluskan pendaftaran pertubuhan belia dalam masa lima(5) hari dengan syarat permohonan memenuhi garis panduan yang ditetapkan

Tempoh masa yang ditetapkan

12

(Pejabat ini mendapat 42 permohonan dalam bulan April. Daripada jumlah tersebut, 4 permohonan ditolak, 17 dikuiri, 9 dalam semakan dan 12 pertubuhan mendapat kelulusan)

-

100 %


PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 2017 (MAC)

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

STANDARD

JUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

JUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

PENCAPAIAN (%)

1.

Meluluskan pendaftaran pertubuhan belia dalam masa lima(5) hari dengan syarat permohonan memenuhi garis panduan yang ditetapkan

Tempoh masa yang ditetapkan

36

(Pejabat ini mendapat 64 permohonan dalam bulan Mac. Daripada jumlah tersebut, tiada permohonan ditolak, 19 dikuiri, 19 dalam semakan dan 36 pertubuhan mendapat kelulusan)

-

100 %

Pautan


myGovExchange 1govuc kbs mampu mdec msn hrmis  
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable