PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 2017 (SEPTEMBER)

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

STANDARD

JUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

JUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

PENCAPAIAN (%)

1.

Meluluskan pendaftaran pertubuhan belia dalam masa lima(5) hari dengan syarat permohonan memenuhi garis panduan yang ditetapkan

Tempoh masa yang ditetapkan

2

(Pejabat ini mendapat 18 permohonan dalam bulan September. Daripada jumlah tersebut, Tiada permohonan ditolak, 3 dikuiri, 13 dalam semakan dan 2 pertubuhan mendapat kelulusan)

Pperasi ROY telah ditangguhkan buat sementara mulai 15 Ogos 2017 – 15 September 2017 kerana perpindahan ibu pejabat ROY dari Menara Prisma ke bangunan C7. Perpindahan ini memberi kesan secara langsung kepada proses pendaftaran pertubuhan belia

 

-

-


PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 2017 (OGOS)

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

STANDARD

JUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

JUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

PENCAPAIAN (%)

1.

Meluluskan pendaftaran pertubuhan belia dalam masa lima(5) hari dengan syarat permohonan memenuhi garis panduan yang ditetapkan

Tempoh masa yang ditetapkan

Sebanyak 38 permohonan telah diterima untuk bulan Ogos dan daripada jumlah tersebut, 7 permohonan telah dikuiri dan bakinya 37 lagi dalam semakan.

Operasi ROY telah ditangguhkan buat sementara mulai 15 Ogos 2017 – 15 September 2017 kerana perpindahan ibu pejabat ROY dari Menara Prisma ke bangunan C7. Perpindahan ini memberi kesan secara langsung kepada proses pendaftaran pertubuhan belia

-

-

Pautan


myGovExchange 1govuc kbs mampu mdec msn hrmis  
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable