PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 2017 (DISEMBER)

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

STANDARD

JUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

JUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

PENCAPAIAN (%)

1.

Meluluskan pendaftaran pertubuhan belia dalam masa lima(5) hari dengan syarat permohonan memenuhi garis panduan yang ditetapkan

Tempoh masa yang ditetapkan

(Pejabat ini mendapat 17 permohonan dalam bulan Disember. Daripada jumlah tersebut, Tiada permohonan ditolak, 7 dikuiri, 9 dalam semakan dan 1 pertubuhan mendapat kelulusan)

 

-

100


PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 2017 (NOVEMBER)

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

STANDARD

JUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

JUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

PENCAPAIAN (%)

1.

Meluluskan pendaftaran pertubuhan belia dalam masa lima(5) hari dengan syarat permohonan memenuhi garis panduan yang ditetapkan

Tempoh masa yang ditetapkan

(Pejabat ini mendapat 34 permohonan dalam bulan November. Daripada jumlah tersebut, Tiada permohonan ditolak, 7 dikuiri, 15 dalam semakan dan 11 pertubuhan mendapat kelulusan)

-

100

Pautan


myGovExchange 1govuc kbs mampu mdec msn hrmis  
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable