PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 2018 (JUN)

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

STANDARD

JUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

JUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

PENCAPAIAN (%)

1.

Meluluskan pendaftaran pertubuhan belia dalam masa lima(5) hari dengan syarat permohonan memenuhi garis panduan yang ditetapkan

Tempoh masa yang ditetapkan

             5

(Pejabat ini mendapat 21 permohonan dalam bulan Jun. Daripada jumlah tersebut, 6 dikuiri, 7 dalam semakan dan 5 pertubuhan mendapat kelulusan dan 3 ditolak)

 

-

100


PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 2018 (MEI)

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

STANDARD

JUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

JUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

PENCAPAIAN (%)

1.

Meluluskan pendaftaran pertubuhan belia dalam masa lima(5) hari dengan syarat permohonan memenuhi garis panduan yang ditetapkan

Tempoh masa yang ditetapkan

            18

(Pejabat ini mendapat 44 permohonan dalam bulan Mei. Daripada jumlah tersebut, 7 dikuiri, 15 dalam semakan dan 18 pertubuhan mendapat kelulusan dan 4 ditolak)

-

100

Pautan


myGovExchange 1govuc kbs mampu mdec msn hrmis  
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable