PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 2017 (JULAI)

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

STANDARD

JUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

JUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

PENCAPAIAN (%)

1.

Meluluskan pendaftaran pertubuhan belia dalam masa lima(5) hari dengan syarat permohonan memenuhi garis panduan yang ditetapkan

Tempoh masa yang ditetapkan

1

(Pejabat ini mendapat 26 permohonan dalam bulan Julai. Daripada jumlah tersebut, Tiada permohonan ditolak, 5 dikuiri, 20 dalam semakan dan 1 pertubuhan mendapat kelulusan)

-

100 %


PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 2017 (JUN)

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

STANDARD

JUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

JUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

PENCAPAIAN (%)

1.

Meluluskan pendaftaran pertubuhan belia dalam masa lima(5) hari dengan syarat permohonan memenuhi garis panduan yang ditetapkan

Tempoh masa yang ditetapkan

2
(Pejabat ini mendapat 32 permohonan dalam bulan Jun. Daripada jumlah tersebut, Tiada permohonan ditolak, 14 dikuiri, 16 dalam semakan dan 2 pertubuhan mendapat kelulusan)

-

100 %

Pautan


myGovExchange 1govuc kbs mampu mdec msn hrmis  
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable