PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 2019 (JAN-MAC)

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

STANDARD

JUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

JUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

PENCAPAIAN (%)

1.

Meluluskan pendaftaran pertubuhan belia dalam masa lima(5) hari dengan syarat permohonan memenuhi garis panduan yang ditetapkan

Tempoh masa yang ditetapkan

                             92      Kelulusan permohonan pendaftaran

 

-

100


PRESTASI PIAGAM PELANGGAN

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 2019 (DISEMBER)

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

STANDARD

JUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

JUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

PENCAPAIAN (%)

1.

Meluluskan pendaftaran pertubuhan belia dalam masa lima(5) hari dengan syarat permohonan memenuhi garis panduan yang ditetapkan

Tempoh masa yang ditetapkan

      77      Kelulusan permohonan pendaftaran

-

100

Pautan


myGovExchange 1govuc kbs mampu mdec msn hrmis  
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable