• Mendaftar dan menyelaras urusan berkaitan pendaftaran pertubuhan belia.

  • Mentadbir dan menguatkuasakan Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007.

  • Mengawal selia hal-hal berkaitan pengurusan pertubuhan belia.

  • Mengeluarkan peraturan dan garis panduan pengurusan pertubuhan belia.

  • Menyelesaikan pertikaian yang berlaku dalam pertubuhan belia.

Pautan


myGovExchange 1govuc kbs mampu mdec msn hrmis  
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable