• Penubuhan Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia berkait rapat dengan kewujudan Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 dan fungsinya untuk mentadbir Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007.

  • Draf Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 telah dibaca buat kali pertama di Parlimen pada 12 Disember 2006 dan kali kedua pada 8 Mei 2007. Seterusnya diluluskan di Dewan Negara pada 23 Mei 2007.

  • Akta ini telah diwartakan pada 26 Julai 2007 dan mula berkuatkuasa pada 31 Disember 2007.

  • Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia telah memulakan operasi sebagai sekretariat akta pada 1 Januari 2007 dengan pewujudan "Core Team" yang diketuai oleh seorang Pemangku Pendaftar.