YB. TUAN KHAIRY JAMALUDDIN ABU BAKAR

Assalamu'alaikum dan Salam Perpaduan,

Pejabat Pendaftaran Pertubuhan Belia diwujudkan bagi melaksanakan Akta Pertubuhan dan pembangunan Belia. Ia akan berperanan memberi perkhidmatan kepada pertubuhan belia seluruh negara. Portal ini diperkenalkan bagi menyediakan perkhidmatan yang mesra pengguna khususnya kepada generasi muda. Selain untuk memperkenalkan Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia, serta memberikan maklumat mengenai prosedur penubuhan sesebuah persatuan belia, portal ini juga diharapkan dapat mengeratkan lagi hubungan generasi muda dengan Kementerian Belia dan Sukan.

Dengan memperkenalkan portal ini, segala maklumat mengenai prosedur penubuhan sesebuah persatuan, pindaan terhadap undang-undang pertubuhan, borang-borang, statistik pertubuhan, berita terkini jabatan, jenis-jenis kategori pertubuhan yang digunakan serta perkhidmatan yang diperolehi dengan pantas. Ini akan memudahkan generasi muda mendapat maklumat yang diperlukan dengan lebih berkesan.

Akhirnya, saya berharap semoga golongan belia dapat memanfaatkan kemudahan yang disediakan melalui portal ini untuk faedah belia, ahli-ahli pertubuhan belia dan para pemimpin pertubuhan belia seluruh negara.Menuju era kecemerlangan maklumat bersama belia. Sekian, Terima Kasih.

Pautan


myGovExchange 1govuc kbs mampu mdec msn hrmis  
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable