VISI

Menjadikan Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia sebuah organisasi yang cekap, berkesan, berdedikasi dan bertanggungjawab dalam memastikan pertubuhan belia di Malaysia bergerak secara efektif, beretika dan berdaya saing.

MISI
Memastikan pengurusan dan kawal seliaan ke atas pertubuhan belia dilaksanakan secara adil, telus, efektif dan mesra belia.


OBJEKTIF
Objektif Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia ialah untuk memastikan pertubuhan belia yang berdaftar di bawah Akta Pertubuhan Belia dan PembangunanBelia 2007 bergerak secara lebih efisyen dan efektif sejajar dengan matlamat pembangunan belia serta peruntukan dalam Akta.