Soalan Lazim

Soalan Lazim
Semua pertubuhan belia yang telah berdaftar di bawah Akta Pertubuhan 1966 hendaklah memohon untuk didaftar di bawah Akta ini:
 • Semua pemimpin dan ahli pertubuhan belia yang akan didaftar di bawah Akta ini hendaklah berumur tidak kurang lima belas tahun dan tidak melebihi empat puluh tahun
 • Pertubuhan belia perlu meminda perlembagaan masing-masing setakat yang tidak bersesuaian dengan peruntukan di bawah Akta ini
 • Sehingga pendaftarannya diluluskan di bawah Akta ini, sesebuah pertubuhan belia tersebut disifatkan masih berdaftar di bawah Akta Pertubuhan 1966 dan boleh terus bergiat aktif
 • Undang-undang khusus mengenai pertubuhan belia dan pembangunan belia belum wujud lagi di negara ini bahkan juga di negara-negara lain. Ini membuktikan betapa kerajaan amat prihatin dan mengambil berat mengenai pembangunan golongan belia di negara ini. 
 • Akta ini perlu dalam memperkasa pertubuhan belia supaya mampu menarik lebih ramai golongan muda bergiat aktif dalam pertubuhan belia. Akta ini penting bagi memastikan bahawa pertubuhan belia tetap relevan dalam pembangunan negara menerusi suatu sistem pengurusan dan pemantauan yang lebih teratur.
 • Akta ini juga akan dapat membantu dalam menggerakkan agenda pembangunan belia agar lebih bersepadu, selaras dan bersinergi dengan memberi penekanan terhadap pengurusan pembangunan belia yang berasaskan proses perundingan menyeluruh serta pendekatan pembangunan belia berasaskan penyelidikan dan pembangunan (R & D).
”Pertubuhan Belia” bermaksud mana-mana pertubuhan yang mempunyai ciri-ciri berikut:
 • mempunyai perkataan ”belia” atau seumpamanya yang membawa maksud golongan belia dalam nama pertubuhan tersebut 
 • kesemua ahlinya hendaklah berumur tidak kurang lima belas tahun dan tidak melebihi empat puluh tahun 
 • mempunyai objektif untuk menjalankan aktiviti-aktiviti belia
Tafsiran tersebut adalah berdasarkan tafsiran ”belia” mengikut Dasar Pembangunan Belia Negara (1997) dan telah diguna pakai semenjak tahun 1985 lagi. Tafsiran yang berasaskan umur ini dibuat dengan mengambil kira faktor-faktor seperti tahap kematangan, fakta sejarah, psikologi, ekonomi, politik serta sosio budaya golongan belia itu sendiri. Untuk perbandingan, tafsiran ”belia” bagi negara-negara lain adalah seperti berikut :

a. Singapura - 15 hingga 30 tahun
b. Brunei Darussalam - 15 hingga 35 tahun
c. Bandladesh - 15 hingga 30 tahun
d. Pakistan - 18 hingga 30 tahun
e. Sri Lanka - 15 hingga 29 tahun
f. Hong Kong - 10 hingga 24 tahun
Akta ini merupakan satu undang-undang khusus di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia:
 • untuk mendaftar pertubuhan belia
 • menggalakkan aktiviti pembangunan belia
 • memperkemas sistem penyampaian dalam pembangunan belia
"Belia" ditafsirkan di bawah Akta ini sebagai seseorang yang berumur tidak kurang daripada lima belas tahun dan tidak melebihi empat puluh tahun.

Pautan


myGovExchange 1govuc kbs mampu mdec msn hrmis  
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable